Göran Persson

Göran Persson arbetar som konsult och utbildningsledare inom näringslivet, offentliga sektorn och idrotten.

Dra åt samma håll

Dra åt samma håll! lär ut strategier för hur olika individer ska fungera i grupp, jobba mot samma mål och ha roligt på vägen. Boken är en handledning i förändringsarbete, för medarbetare, chefer, individer och grupper.


Intresset för att stärka individens självkänsla och självförtroende har länge varit starkt, och minst lika viktigt är hur man får ihop spretiga viljor till ett fungerande samar...
Läs mer