Anna Palmer

Anna Palmer är docent i förskoledidaktik och verksam vid Stockholms universitet.

Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund

Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund vägleder blivande och verksamma förskollärare till hur man bäst arbetar med digitala verktyg och digital kompetens i förskolan.

Läs mer