Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Ulrika Örtenberg

Ulrika Örtenberg är gymnasielärare och specialpedagog med inriktning på läs- och skrivsvårigheter samt universitetsadjunkt i specialpedagogik vid Linköpings universitet. Hon föreläser och handleder också i frågor som rör skrivutveckling och specialpedagogik.

Skrivsvårigheter i gymnasiet

Även i gymnasiet kämpar många elever med skrivandet, av olika mer eller mindre uppenbara anledningar. Vissa har tidigt fått en dyslexidiagnos och verktyg medan andra varken blivit utredda eller lärt sig skrivstrategier i grundskolan.

Läs mer