Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Agneta Öjehagen

Socialt arbete i hälso- och sjukvård

Socialt arbete i hälso- och sjukvård är den första svenska läroboken som tar ett brett grepp om ämnet utifrån ett kritiskt förhållningssätt. Boken består av tre delar där den första belyser fältet ur historiskt, organisatoriskt, teoretiskt, juridiskt och professionellt perspektiv. I den andra delen tas kuratorns konkreta verksamhetsområde upp. Slutligen berörs specifika utmaningar, så som etiska dilemman och krav på evidens.

Läs mer