Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Ylva Odenbring

Ylva Odenbring är docent i pedagogik vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet.

Hot och våld i skolvardagen

Hot, våld och trakasserier är frågor som uppmärksammas allt mer och väcker debatt. Men hur ser skolvardagens våld verkligen ut? Hur resonerar ungdomar i skolan om detta? Och vilka åtgärder bör vidtas?

Läs mer