Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Ann Nehlin

Ann Nehlin är historiker med särskild inriktning på hur barn tas om hand under krig. Hon är för närvarande verksam som lektor vid Mälardalens universitet.

De finska krigsbarnen

Under andra världskriget skickades omkring 70 000 finska krigsbarn till Sverige. Det innebar att hundratusentals liv förändrades, i bägge länder. Den intimaste källan till dessa omvälvande förflyttningar är breven som mödrarna och fostermödrarna utväxlade och som tillgängliggjorts för forskaren Ann Nehlin.

Läs mer