Sven-Axel Månsson

Sven-Axel Månsson är professor vid fakulteten för Hälsa och samhälle, enheten för socialt arbete, Malmö högskola.

Perspektiv på sociala problem

Perspektiv på sociala problem har blivit en av grundpelarna inom svensk utbildning i socialt arbete. Boken går igenom ett brett spektrum av teorier om sociala problem, där såväl samhälleliga strukturer som grupper, organisationer och individer uppmärksammas. I denna andra omarbetade utgåva har alla kapitel uppdaterats och ett par nyskrivna kapitel har tillkommit.

Läs mer