Robin Macpherson

Robin Macpherson är historielärare och just nu vice rektor på Dollar Academy (en framstående internatskola) i Skottland.

...och hur gör jag i klassrummet?!

Som lärare är det lätt att bli frustrerad över att pedagogisk forskning och praktik ibland känns väldigt långt ifrån varandra. Den forskning som bedrivs utmynnar ofta i fler frågor än raka svar. Hur använder jag den här forskningen konkret i undervisningen? Vad innebär den för mig i klassrummet?

 

Läs mer

Presskontakt

Agnes Notini Zachrison
Kommunikationsansvarig Pedagogik