Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Moa Mannheimer

Moa Mannheimer är leg. psykolog med lång erfarenhet från Barn- och ungdomspsykiatrin och myndighetsarbete i frågor som rör våld mot barn.

Moa Mannheimer föreläser inom Barn och trauma | Våld i nära relation | Samtal med barn 
Boka föreläsning/kontakt: moa.mannheimer@yahoo.com 

Traumatisering hos barn

Upplevelser av våld, övergrepp, krig och katastrofer påverkar och hindrar barn i deras utveckling. Men med stöd och behandling på rätt nivå ochett bra bemötande kan vi minska de negativa konsekvenserna efter utsatthet och bidra till varaktig förbättring.

Läs mer