Moa Mannheimer

Moa Mannheimer är leg. psykolog och centrumchef vid Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum om barn och våld, Linköpings universitet.

Traumatisering hos barn

Upplevelser av våld, övergrepp, krig och katastrofer påverkar och hindrar barn i deras utveckling. Men med stöd och behandling på rätt nivå ochett bra bemötande kan vi minska de negativa konsekvenserna efter utsatthet och bidra till varaktig förbättring.

Läs mer