Moa Mannheimer

Moa Manneimer är leg. psykolog och utredare på Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten vid Socialstyrelsen.

Traumatisering hos barn

Upplevelser av våld, övergrepp, krig och katastrofer påverkar och hindrar barn i deras utveckling. Men med stöd och behandling på rätt nivå ochett bra bemötande kan vi minska de negativa konsekvenserna efter utsatthet och bidra till varaktig förbättring.

Läs mer