Farzaneh Moinian

Farzaneh Moinian är fil. dr i pedagogik och lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Uppsala universitet

Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund

Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund vägleder blivande och verksamma förskollärare till hur man bäst arbetar med digitala verktyg och digital kompetens i förskolan.

Läs mer