Petra Lilja Andersson

Petra Lilja Andersson är leg. sjuksköterska, fil.dr i pedagogik, lärare och forskare vid Lunds universitet, där hon även ansvarar för sjuksköterskeutbildningen på grund- och avancerad nivå.