Marion Lindh

Marion Lindh är leg. läkare och har i många år arbetat som chef och chefsläkare i vården. Hon har utvecklat kvalitetsmetoder, medverkat i att ta fram nationella handböcker för patient-säkerhet och är sakkunnig i patientsäkerhetsfrågor vid Stockholms läns landsting.

Säker vård

"'Alldeles för många patienter drabbas av vårdskador. Flera av dessa skador hade kunnat undvikas med goda kunskaper och en hög medvetenhet om hur säkert arbete går till. Den här boken handlar om hur vården och omsorgen kan göras säkrare. Vården är ett komplext system och patientsäkerhet berör inte bara medicinska frågeställningar
Läs mer