Magnus Linton

Magnus Linton har skrivit sex böcker, varav tre blev nomi­nerade till Augustpriset för bästa svenska fackbok (2005, 2010 och 2015). Han var under många år chefredaktör för samhällsmagasinet Arena och har varit anställd som skriv­coach på Uppsala universitet. Han föreläser regelbundet för akademiker om text och skrivande och är engagerad i Författarförbundets projekt Sanning och stil, ett initiativ för att främja litterär sakprosa och stärka fackbokens ställ­ning i svenskt kulturliv.

Följ Författaren

Text & Stil

Text & stil. Konsten att berätta med vetenskap är en person­ligt hållen handbok för skribenter som på ett lustfyllt sätt vill utveckla och effektivisera sitt skrivande. Boken bygger på författarens erfarenheter som skrivcoach på universitet och högskolor inom flera olika vetenskapsfält. 

Läs mer