Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lina Lago

Lina Lago är docent i pedagogiskt arbete och verksam som forskare vid Linköpings universitet. Hon forskar bland annat om skolövergångar och skolstart samt om lärares arbete i fritidshem, förskoleklass och grundskola.

Sociala relationer i fritidshem

Sociala relationer i fritidshemmet introducerar aktuell forskning och teoretiska perspektiv på sociala relationer. Exemplen berör områden som digitala verktyg, delaktighetsfrågor, övergångar och elevers perspektiv och boken vänder sig främst till lärare i fritidshem och till studenter på grundlärarprogrammet, med inriktning fritidshem.

Läs mer