Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Leili Laanemets

Leili Laanemets är fil. dr i socialt arbete och universitetslektor vid Malmö högskola, fakulteten för hälsa och samhälle.

Handlingsutrymme

Socialarbetaren befinner sig i en professionssfär mellan organisationens uppdrag och klientens intresse. Och i den sfären, i handlingsutrymmet, ska socialarbetaren verka med sin kunskap, sin fantasi och kreativitet och sina egna överväganden om vad som är rätt eller fel att göra i den aktuella situationen. 

Läs mer