Kerstin Lovallius

Kerstin Lovallius undervisar i vävning bland annat på yrkesvävarutbildningen i Upplands Väsby.