Kerstin Lovallius

Kerstin Lovallius undervisar i vävning bland annat på yrkesvävarutbildningen i Upplands Väsby.

Varp och inslag

Varp och inslag är en bok i bindningslära. I utförliga beskrivningar, bindemönster och teckningar behandlas olika bindningar, allt ifrån grundbindningar till mer avancerade och ovanliga tekniker.
Varje bindning avslutas med bild på tygprovet. Författarna visar också hur man själv kan analysera en vävnad och hur olika bindningar kan bearbetas på ett kreativt sätt.

Mer info