Inger Lindberg

Språka samman

Språkutvecklande samtal i klassrummet diskuteras i denna reviderade utgåva av Språka samman, där nyare forskning, framför allt svensk, har tillförts. 

 

Läs mer