Inger Lindberg

Språka samman

Språkutvecklande samtal i klassrummet diskuteras i denna reviderade utgåva där nyare forskning, framför allt svensk, har tillförts. Referenslistan är uppdaterad med nyutkommen litteratur.


Boken ingår i Lärare Lär-serien som inspirerar, väcker debatt och för ut aktuell forskning inom pedagogik och lärande.


Språka samman har fått fina recensioner: ”Lindbergs bok utgör ett exempel på populär- ve...
Läs mer