Hans Lindgren

Psykosocialt arbete

Socialarbetarrollen är mycket komplex. Hur behåller och utvecklar man sin professionalitet i en vardag fylld av både behandlande samtal och administrativa uppgifter?

Läs mer