Egil Linge

Egil Linge är psykolog och psykoterapeut. Han har 30 års erfarenhet som terapeut och var en av dem som introducerade kognitiv psykoterapi i Sverige.