Barbro Lennéer Axelson

Barbro Lennéer Axelson är författare, universitetslektor i psykologi vid institutionen för socialt arbete i Göteborg och leg. psykoterapeut. Hon är specialiserad inom områdena kris och konflikthantering. Tillsammans med kollegan psykolog Ingela Thylefors har hon skrivit Arbetslivets psykologi och Om konflikter: hemma och på jobbet – storsäljare och använda som kurslitteratur på ett flertal universitetsutbildningar.