Amanda LeCorney

Veterinären som var rädd för hundar

Veterinären som var rädd för hundar stärker barn i åldern 3–8 år att utmana sina rädslor på ett lekfullt sätt. Boken är ett stöd vid fobibehandling, samt en ingång för vuxna och barn att prata om rädslor och hur vi kan våga utmana dem.

Läs mer