Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Maria Lim Falk

Maria Lim Falk är universitetslektor vid Stockholms universitet. Hon forskar om språk- och kunskapsutveckling i flerspråkiga undervisningssammanhang.

Maria har varit projektledare för skolutvecklingsprojektet Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever.

 

Explicit ordundervisning

Ordförrådets storlek har ett starkt samband med läsförmåga och framgång i skolan. Ett systematiskt ordarbete är därför centralt i undervisningen av nyanlända elever. Boken ger exempel på planering och metoder för arbete att utveckla elevernas ordförråd relaterat till skolans alla ämnen.

Läs mer