Olav Korsnes

Sociologiskt lexikon

"'Sociologi är studiet av det moderna samhället
Läs mer