Marie Kabala-Rejment

Marie Kabala-Rejment är lärare i engelska på Rudbeck gymnasium i Sollentuna. Hon har undervisat i Sverige under de senaste tretton åren, både på högstadiet och gymnasiet. Marie kom till Sverige från Australien där hon forskade i mångfaldsproblematik. Hon är medförfattare till Echo Main Issues 5 Vocational och författare till Echo English 7