Magnus Karlsson

Magnus Karlsson är forskningsledare vid institutionen för socialt arbete, Ersta Sköndal högskola. Han disputerade 2002 på en avhandling om självhjälpsgrupper och har sedan dess publicerat sig kring brukarfrågor, självhjälp och psykiska funktionshinder.

Brukarmakt

"'Brukarmakt i teori och praktik fördjupar
Läs mer