Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Jeff Kreisler

Jeff Kreisler studerade juridik vid Princeton och efter en tid som advokat bytte han bana och är numera verksam som komiker, föreläsare och författare.

Pengar på hjärnan

”För allt fantastiskt du gör för oss, allt förskräckligt du gör mot oss, och allt i gråzonen däremellan.” 

Med en dedikation till pengar inleds Dan Arielys och Jeff Kreislers bok som handlar om mekanismerna bakom vårt sätt att tänka kring pengar. Obönhörligt och underhållande skärskådas vårt irrationella sätt att fatta beslut i ekonomiska frågor.

Läs mer