Görel Kristina Näslund

Borderline personlighetsstörning

"'För första gången ges här en mångfasetterad bild av borderline personlighetsstörning. Flera olika perspektiv presenteras
Läs mer