Maj-Gun Johansson

Maj-Gun Johansson är fil. doktor, f.d. speciallärare samt fortbildare inom läsning och skrivning. Hon har lång erfarenhet av specialundervisning och har arbetat med kommunövergripande, kartläggande diagnostisering. År 2010 disputerade hon med sin avhandling Datorträning i läsflyt och stavning.