LäsEttan

Kartläggningstester för åk 1

Lärarlitteratur Svenska
1-3

Evidensbaserade tester i avkodning och bokstavskännedom för att kartlägga basfärdigheter i årskurs 1.


Tryckta läromedel

LäsEttan - Kartläggningstester för åk 1 LäsEttan - Kartläggningstester för åk 1
LäsEttan - Kartläggningstester för åk 1
Utgivningsdatum 2009-04-22
80 Sidor
ISBN 9789127418875
Häftad
Provläs

Kostnadsfritt extramaterial

LäsEttan

Om LäsEttan

Diagnoserna testar hur eleverna klarar att snabbt benämna bokstäverna samt läsa högfrekventa funktionsord, innehållsord och nonsensord.

Funktionsord och innehållsord är för eleven vanliga ord och bör kunna kännas igen snabbt. Nonsensorden används för att mäta hur eleven klarar den ”fonologiska omkodningen”, det vill säga att föra över en bokstavsräcka till ett okänt låtsasord.

LäsEttans tester är normerade och evidensbaserade. Normering gjordes i maj 2008 på cirka 700 elever runt om i landet.Testerna ger läraren ett mätinstrument, som inte bara identifierar vad elever kan och inte kan i avkodningens viktiga delmoment utan också ger informativ pedagogisk vägledning om vad som behöver tränas/åtgärdas.