Jan Jämte

Jan Jämte är doktor i statsvetenskap och lektor i samhällskunskap, med en bakgrund som journalist och gymnasielärare i samhällskunskap och mediekunskap.

 

Att motverka rasism

Förskolan och skolan har ett tydligt uppdrag att motverka rasism. Samtidigt visar forskning att rasism tar sig en rad olika uttryck på olika nivåer, och får allvarliga konsekvenser. I den här boken beskrivs förskolans och skolans uppdrag att motverka rasism. Här behandlas också olika sätt att förstå och analysera rasism, och hur rasism kan komma till uttryck i pedagogisk verksamhet. 

Läs mer