Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Eva Johnsson

Eva Johnsson är fil. dr i socialt arbete och universitetslektor vid Växjö universitet, institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete.

Handlingsutrymme, Andra utgåvan

Boken talar inte om hur du bör handla. I stället vill den – med bas i vetenskapliga beskrivningar av det sociala arbetets grunder, förutsättningar och resultat – väcka tankar och reflektioner om hur du som socialarbetare kan använda ditt handlingsutrymme i arbetsvardagen.

Läs mer