Vanja Hermele

Vanja Hermele är genusvetare och har undersökt jämställdheten i kulturen i tre uppmärksammade rapporter.

In som ett lamm, ut som en tigrinna

In som ett lamm, ut som en tigrinna är en roman bestående av minnesbilder, brottstycken, samtal och dramatiserade dialoger, inspirerade av timmar av bandade intervjuer med kultursfärens beslutsfattare. Det är den undanglidande makten i arbetet för jämställdhet som skildras, både på det personliga planet och i samhället.  

Läs mer