Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Sven Hartman

Sven Hartman är professor i pedagogik vid Stockholms universitet. Han har under en följd av år arbetat med frågor som gäller den vetenskapliga grunden för lärarutbildning.