Sven Hartman

Sven Hartman är professor i pedagogik vid Stockholms universitet. Han har under en följd av år arbetat med frågor som gäller den vetenskapliga grunden för lärarutbildning.

Det pedagogiska kulturarvet

"'För att förstå det som händer inom pedagogikens område i dag behöver man veta något om skolutbildningen av i går. I denna bok presenteras klipp ur den svenska skolans historia. Här beskrivs de idéer och traditioner som ligger till grund för de svenska lärarutbildningarna som formats inom seminarier respektive universitet.
Läs mer