Sven Hartman

Sven Hartman är professor i pedagogik vid Stockholms universitet. Han har under en följd av år arbetat med frågor som gäller den vetenskapliga grunden för lärarutbildning.