Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Kirsti Hemmi

Kirsti Hemmi är professor i de matematiska ämnenas didaktik vid Åbo Akademi och gästprofessor vid Uppsala universitet. Hon har i sin forskning fokuserat på bevisföring och argumentation i undervisning, samt läromedels betydelse för kvaliteten i matematikundervisning. För närvarande leder hon vid Uppsala universitet ett fyraårigt algebraprojekt finansierat av Vetenskapsrådet.

Skola på vetenskaplig grund

Skola på vetenskaplig grund av Andreas Ryve, Kirsti Hemmi och Per Kornhall handlar om hur olika nivåer i skolans styrning, tillsammans med lärarprofessionen, kan skapa en bra skola för alla. Varje enskilt kapitel i boken är uppbyggt så att det kan tjäna som diskussions- och studiematerial för kursverksamhet på olika nivåer inom kommun, högskola och skola.

Läs mer