Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Eva Hartell

Eva Hartell är utvecklingsledare i Haninge kommun samt affilierad fakultet Kungliga Tekniska högskolan.

Nyckeltexter i utbildningsvetenskap

Frågan om forskningsförankring är högaktuell i den svenska skoldebatten och det hänvisas flitigt till olika texter och artiklar.  I Nyckeltexter i utbildningsvetenskap har skolutvecklarna Eva Hartell, Sara Hjelm och Per Kornhall samlat och översatt ett urval av dessa nyckeltexter, skrivna av världens ledande skolforskare, i en och samma volym.

Läs mer