Stefan G. Hofman

Stefan G. Hofmann är professor i psykologi vid Department of Psychological and Brain Sciences vid Boston University, där han är chef för psykoterapi- och emotionsforskningslaboratoriet. Han leder ett väletablerat forskningsprogram om emotionella syndrom och har fått många prestigefyllda utmärkelser för sitt arbete.

Känslor och psykoterapi

Här sammanför Stefan G. Hofmann forskning om hur känslor fungerar, vad som påverkar dem och hur de kan orsaka lidande. Resultatet är nya sätt att utforska och arbeta med känslor i psykoterapi, oavsett klientens diagnos eller klinikerns teoretiska inriktning.

 

Mer info

Presskontakt

Annika Schildt
Projektledare/kommunikatör