Malin Gren Landell

Malin Gren Landell är leg. psykolog och har lett en statlig utredning om skolfrånvaro, samt haft uppdrag för Socialstyrelsen och Skolinspektionen. Hon har forskat om social rädsla och skrivit böcker för lärare och elevhälsa i ämnet. Hon är en efterfrågad föreläsare inom skola och socialtjänst.