John Gottman

John Gottman (född 1942) är professor emeritur i psykologi vid universitetet i Washington. Mest bekant har han blivit för forskningen på kärleksrelationer och äktenskap, studier som ofta skett genom direkta observationer av par. Den kunskap han samlat ligger delvis till grund för den parterapi som numera är vanlig. Tillsammans med sin fru Julie Schwartz driver han en stiftelse för forskning och för utbildning av terapeuter. Tidskriften Psychoterapy Networker utnämnde honom 2007 till en av de senaste 25 årens mest inflytelserika terapeuter.

Läs mer om John Gottman på författarens webbplats.