Agneta Gulz

Agneta Gulz är professor i kognitionsvetenskap vid Lunds samt Linköpings universitet och leder forskargruppen Educational technology group.

Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund

Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund vägleder blivande och verksamma förskollärare till hur man bäst arbetar med digitala verktyg och digital kompetens i förskolan. 

Läs mer