Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Ann-Christin Furu

Ann-Christin Furu är projektforskare inom småbarnspedagogik vid Åbo Akademi. Som medlem i nationella, nordiska och internationella forskargrupper med fokus på hållbarhetspedagogik, relationell pedagogik och yngre barns möjligheter att leva goda liv, ligger hennes forskningsintresse på hållbarhetsarbete, professionalism och kollegial utveckling, samtv verksamhetskulturen på daghem och förskolor.

Resiliens i förskolan

Resiliens, det vill säga förmågan att hantera förändringar och utmaningar, är central för att må bra och lära. Att arbeta med resiliens i pedagogisk verksamhet handlar om att stärka barns förmåga att hantera vardagen, att arbeta med fokus på barns inre resurser och förståelse av sig själva i relation till

Läs mer