Torun Eckerbom

Sagor och sanningar

Eleverna lär sig svenska med hjälp av berättande sagor och faktabaserade sanningar. Allmänbildande texter med språkutvecklande övningar för sfi kurs D och svenska som främmande språk (B1). 

Läs mer