Thérèse Eriksson

Thérèse Eriksson, född 1982, är beteendevetare och har en fil kand i psykologi. Hon är också verksam som föreläsare och debattör.