Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Örjan Ekblom

Örjan Ekblom är fysiolog och folkhälsovetare. Under 20 år har han studerat om, hos vilka och varför fysisk aktivitet kan stötta eller återställa hälsa i vid bemärkelse. Under de senaste tio åren har Örjan Ekblom studerat kopplingen mellan fysisk aktivitet, stillasittande och kondition å ena sidan och psykisk hälsa samt kognitiva förmågor å den andra, genom både epidemiologiska studier (det vill säga studier som undersöker sammanhang) och studier av olika fysiologiska mekanismer som kan förklara effekterna.

Fysisk aktivitet och hjärnhälsa

Fysisk aktivitet gynnar lärande och psykiskt välbefinnande, men ungdomar rör sig mindre än någonsin och fysisk aktivitet har blivit allt mer av en klassfråga. Fysisk aktivitet och hjärnhälsa går konkret igenom hur skolor kan ge alla elever möjlighet till fysisk aktivitet inom ramen för skolvardagen och vilka positiva effekter detta kan ge. 

Läs mer