Mariana Eriksson

Mariana Eriksson är universitetslektor i textil med inriktning på vävnad vid Uppsala universitet.