Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Maria Ekblom

Maria Ekblom är neurofysiolog och legitimerad sjukgymnast. Hon har forskat i cirka 20 år om hur nervsystemet kontrollerar rörelser och hur den neuromuskulära kontrollen påverkas av uttröttning och träning. Under de senaste åren har forskningen inriktats på hur vårt fysiska aktivitetsmönster samvarierar med och eventuellt påverkar blodkärlens och nervsystemets fysiologi, kognitiva funktioner och psykiskt mående. Maria Ekblom har också lång erfarenhet som lärarutbildare, framför allt inriktat på studiedesign (studiers utformning och upplägg), och gillar att stödja människor i att evidensbasera sin praktik, det vill säga hjälpa dem att väga samman sin erfarenhet med bästa tillgängliga kunskap.

Fysisk aktivitet och hjärnhälsa

Fysisk aktivitet gynnar lärande och psykiskt välbefinnande, men ungdomar rör sig mindre än någonsin och fysisk aktivitet har blivit allt mer av en klassfråga. Fysisk aktivitet och hjärnhälsa går konkret igenom hur skolor kan ge alla elever möjlighet till fysisk aktivitet inom ramen för skolvardagen och vilka positiva effekter detta kan ge. 

Läs mer