Jeanette Eriksson

Jeanette Eriksson är född 1961. När jag blir stor är en självupplevd roman som skildrar incest från barnets perspektiv. I nästan 30 års tid har författaren sökt upprättelse för att läkare och psykologer visste vad som pågick men valde att blunda.