Anna Enquist

Anna Enquist (f. 1945) är en av Hollands största författare. Hon är även psykolog och konsertpianist. Hon har utkommit med en rad romaner på svenska.