Valerie DeMarinis

Valerie DeMarinis är professor i religionspsykologi vid Uppsala universitet.

Inspiration till religionspsykologi

Inspiration till religionspsykologin är främst avsedd som en introduktionsbok för studerande i religionsvetenskap och beskriver religionspsykologins utmaningar utifrån teman som palliativ medicin, ritualer inför döden, migration och anpassning samt mystik och alternativa medvetandetillstånd. 

Läs mer