Patrick Dorls

Patrick Dorls arbetar som it-pedagog på it-avdelningen och på Centrum för akademiskt lärarskap vid Malmö universitet.

Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund

Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund vägleder blivande och verksamma förskollärare till hur man bäst arbetar med digitala verktyg och digital kompetens i förskolan. 

Läs mer